VENNOOTSCHAPPEN

 • Oprichting van uw vennootschap
 • Volledige verwerking van uw boekhouding
 • Opstellen van de BTW-aangiften, BTW-listing en intracommunautaire aangiften
 • Bijstand en vertegenwoordiging bij fiscale controle
 • Opstellen Intrastat-aangifte, jaarlijkse enquête …
 • Opstellen van wettelijke verslagen:
 • □ gewone en bijzondere algemene vergaderingen
  □ verslag raad van bestuur

 • Periodieke rapporteringen:
 • □ opmaak van tussentijdse winstafrekeningen
  □ rendementsanalyses
  □ margeberekening

 • Statutenwijzigingen
 • Opstellen, berekening en optimalisatie van de aangifte in de vennootshapsbelasting
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België
 • Bijstand overname en overdracht aandelen/handelsfonds
 • Loonberekening zaakvoerders
 • Publicaties Belgische Staatsblad en inschrijving KBO
 • Begeleiding bij aanvraag kredieten, subsidies en premies

Meer informatie of een afspraak maken?

Contacteer ons