VERVANGINGEN

Is uw zaak al wat groter en hebben jullie een interne boekhouder in dienst, ook dan kunnen wij iets voor jullie betekenen.

Wij kunnen in samenwerking met jullie en de interne boekhoudkundige medewerker de BTW-aangiften nazien/afwerken.

Winstafrekeningen en Jaarrekeningen opstellen al dan niet met jullie eigen medewerker.

Is jullie medewerker langere tijd afwezig door ziekte, ongeval, zwangerschapsverlof … dan kunnen wij tijdelijk de taak van de medewerker overnemen.

Wij komen dan bij jullie in het bedrijf de continuïteit van de boekhoudkundige taken waarborgen.

Meer informatie of een afspraak maken?

Contacteer ons